Inderdaad, het is al weer een jaar geleden dat we in Mussel het -althans in onze ogen- onvergetelijke Noord Nederlands DYLAN festivaL hebben geörganiseerd.
En in dat jaar is er veel gebeurd. Dylan heeft uit handen van president Obama de hoogst denkbare burgerlijke onderscheiding van de Verenigde Staten ontvangen; deze maand is zijn fabuleuze nieuwe studio-album "TEMPEST" uitgekomen, maar bovenal: In Mussel leeft Bob Dylan "voor eeuwig" voort.
Het pad dat vorig jaar werd aangelegd om het festivalterrein goed en vooral zo veilig mogelijk bereikbaar te maken is officieel omgedoopt tot DYLANPAD
.